Placeholder image

 

Nyt fra menighedsrådet 

 

Placeholder image

Placeholder image

 

 Hvad betyder Dansk sømandskirke i Göteborg for dig? 
I ankerkæden sidste år skrev menighedsrådet en artikel om vores afholdte visionsseminar. Vores helt store spørgsmål på det tidspunkt var ”Hvad betyder dansk sømandskirke i Göteborg for mig?” Vi kom frem til rigtig mange fine tanker og snakke om vores traditioner. Essens af det hele var dog samtalen, at vi har et tilhørsforhold til kulturhuset og sømandskirken, hvor vi alle mødes over samtalen, og hvor alle føler sig velkomne. Vi håber også, at I alle føler jer velkomne, og vi er taknemlige for alle som kommer og gør stedet til den oase mange nyder godt af i en hektisk svensk hverdag. Det er lige værdifuldt at sætte sig en stund og drikke kaffe og lytte på stort og småt, som at bage fastelavnsboller og male skuret. Det er os alle i fællesskabet, der gør det til vores danske mødested. Vi snakkede også om trygheden i at vide, at man kan få en dansk kirkelig barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Kirken er der i alle situationer/sammenhænge i livet, både de sørgelige og glædelige. 
I februar skal vi holde vores næste visionsseminar og her har vi brug for jeres tanker. Vi står desværre i den situation, at vores tilskud fra Svenska kyrkan bliver skåret væk og vi skal have fundet andre indtægtskilder. Svenska Kyrkan står selv overfor en masse besparelser. Vi fortsætter vores gode kontakt til dem og måske har de mulighed for at hjælpe os på andre måder end den økonomiske. Vi fik et fint lille overskud fra sidste år, hvor vi ellers havde budgetteret med et underskud. Det samme håber vi sker i år, da budgettet for 2022 ikke ser for godt ud. Vi skal derfor tænke økonomien igennem nu, så vi kan få og fortsætte med en sund økonomi i fremtiden.
 Det er meget vigtigt for os, at vi beholder balancen i, hvor meget vi trækker på frivilliges arbejde. Der skal være lige så meget glæde ved at komme til kirkens arrangementer, som der skal være i at lægge et stykke af sin værdifulde tid her. Vi skal finde balancen i, hvad et arrangement giver vores medlemmer og kræver af arbejde fra såvel præsten som frivillige. Ligesom der skal være balance i hvad arrangementer koster. Alle skal have råd til at være med. Vi er allerede i gang med en proces med at lave systemer for, hvordan det er mere tydeligt som frivillig, hvad ens opgave er, når man kommer. Vi skal til og med lave strategier for, hvordan vi får flere medlemmer, så vi er flere til at videreføre vores danske traditioner. 
Vi har brug for jeres tanker til vores visionsseminar og her kommer derfor samme spørgsmål til jer: Hvad betyder Dansk sømandskirke for dig? 
Her er ikke noget rigtigt eller forkert svar. Det kan være et enkelt ord eller 5 linjer. Vi glæder os til at læse jeres svar og høre jeres tanker. Jo flere svar vi får, jo bedre billede får vi. Send eller aflever dit svar til kirken. Du kan også maile på danskkirke@dkig.se eller ringe til Marie Andersen fra menighedsrådet på tlf. 079 340 3262. Kom gerne med dit svar hurtigt og senest d. 19. februar. 
Mvh Menighedsrådet

 

  

 

 
 Adresse: Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg Sporvogn 1, 2, 7, eller 8, stoppested Botaniska Trädgården 
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed Telefon: 0720372811