Dansk Sømandskirke i Göteborg

Telefontid:  Præsten træffes bedst på telefonen mandag—torsdag 8 - 9:30

Præsten har fri fredag.

 

Åbningstid:  Kirkens aktuelle åbningstider findes på kirkens facebook–side eller oplyses per telefon.

 

Lån af lokaler:  Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammen

komster, bryllupsreception, konfirmationsfest, fødselsdage og lignende.

 

 

Adresse:             Thorild Wulffsgatan 8  41319 Göteborg            Telefon: 0720372811

Sømandspræst:  Lars Ulrich Kofoed

E-post:                danskkirke@dkig.se

Plusgiro:             42 02 22-2

Bankgiro:            5682-8726

 

Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg