Dansk Sømandskirke i Göteborg

Opstillet til menighedsrådet som medlem:

 

Benny Christensen

Marie Ravnsmed Andersen

Natascha Dybeck

Sarah M. Blendstrup

Christina Asplund

 

Opstillet til menighedsrådet som suppleant:

 

Benny Christensen

Birthe Lingrell

Kirsten Nibe

Marie Ravnsmed Andersen

Natascha Dybeck

Sarah M. Blendstrup

Christina Asplund

 

Der skal i år vælges 4 ordinære medlemmer og 2 suppleanter til menighedsrådet.

 

Afgåede medlemmer og suppleanter er:

 

Birthe Lingrell, Britta Hedman, Frede Overby, Kirsten Nibe og suppleanterne Benny Christensen & Natascha Dybeck.

 

Øvrige medlemmer af menighedsrådet er:

 

Carsten Jensen (formand), Helle Senor (kasserer) og Lars Ulrich Kofoed (præst)

 

 

Adresse:             Thorild Wulffsgatan 8  41319 Göteborg            Telefon: 0720372811

Sømandspræst:  Lars Ulrich Kofoed

E-post:                danskkirke@dkig.se

Plusgiro:             42 02 22-2

Bankgiro:            5682-8726

 

Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg