Dansk Sømandskirke i Göteborg

Læsecirkel

 

”Rød mand/Sort mand” er den tredje bog skrevet af Kim Leine, som læsecirkelen læser. Den omhandler vores kolonisering af Grønland og er en del af en pågående trilogi, som Leine er ved at skrive om Grønland. Bogen tager sit udgangspunkt i Grønland små 60 år før Leines ”Profeterne i Evighedsfjorden”, som omhandler en fordrukken præst og koloni nord for Godthåb/Nuuk. I ”Rød mand/Sort mand” møder vi grønlænderne, en åndemaner og de danske kolonialister, som primært består af tidligere tugthusfanger og prostituerede. Tugthusfangerne og de prostituerede er alle blevet ægteviet efter lodtrækning og kommer alle direkte fra fangehullerne med det formål at befolke kolonien med hvide europæere. At tale om danske kolonialister er desuden en tilsnigelse, da en hel del af dem består af nordmænd og tyskere. Vi møder desuden missionæren Hans Egede, hvis tanker mest af alt minder om en katolsk præst fra før reformationen, selvom han flittigt læser i husguden Luthers bøger. I Leines bog ser vi, hvordan dårlig planlægning, mangel på samarbejde, druk og hierarki langsomt, men sikkert nedbryder alle drømmene og håbet for kolonien. Vi ser kolonien blive opløst og genopbygget igen senere. En del af det manglende samarbejde og hierarkiets katastrofe møder vi i europæernes syn på grønlænderne. Trods deres store erfaring med landet, så ser vi på grønlænderne som andenrangs mennesker, som vi ikke vil tage ved lære af. I stedet driver vi rovdrift på dem og naturen, så handelen kan lede til velstand hjemme i Danmark. En ikke ukendt problematik i kolonierne dengang og ulande i dag. Bogen er velskrevet, let læselig, men noget forvirrende, da den konstant skifter synsvinkel mellem bogens personligheder. Den skildrer på en meget autentisk måde kolonitiden, og har du været i Grønland, genkender du let grønlændernes karaktertræk, deres gæstfrihed, samarbejdsevner og oprindelige mangel på hierarki. Forfatteren vedkender sig en fri tilgang til historisk materiale, men meget af bogen bygger på historiske optegnelser og Hans Egedes dagbøger. Den kan varmt anbefales og læsecirklen taler om den 29. august. Vil du læse med læsecirkelen, så kontakt sømandspræsten for næste titel og datoer for læsecirkelens møder. Bogen ”Rød mand/Sort mand” kan købes via internettet, hvor du kan få den som lydbog, almindelig bog eller netbog.

 

Madklubben - Sund økologisk og eksperimenterende madklub

 

Danskere er de folk i verden, som køber mest økologi. Og en anden klassisk del af moderne dansk kultur er at gå op i sin sundhed og at eksperimentere med madretter fra hele verden. Så kom når vi en gang om måneden laver madklub med økologisk sund eksperimenterende (og forhåbentligt lækker) mad. Vil du, og eventuelle børn, være en del af madlavningen, mens der lyttes til danske (børne)sange og spises snacks, så kom kl. 16 og betal 50,- per næse. Vil du gerne komme direkte til maden, så kom kl. 18, så koster det 100,- til 150,- per næse. Det samme gælder, hvis du synes, at du er ok stillet i forhold til penge og gerne vil støtte, at andre med færre midler kan deltage. Så ser vi om det løber rundt. Tilmelding to dage før madklubben. Skriv, hvis der er noget du ikke spiser.

 

Højskolesang – uanset din tone i livet.

 

Henover foråret og sommeren har flere og flere mødtes til fællessang fra højskolesangbogen. Vi har sunget klassiker på klassiker. I de tidlige forårsmåneder blev det ’Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme’, så ’Det er i dag et vejr – et solskinsvejr’, ’Grøn er vårens hæk’, ’Kom, maj, du søde, milde!’, og endelig kom ’Når egene knoppes’, ’Du danske sommer, jeg elsker dig’, ’Se, det summer af sol over engen’ og ’Danmark, nu blunder den lyse nat’, sikken en varm og hed sommer vi fik. Da regnen kom, og vi igen sang, sang vi ’Hvor skoven dog er frisk og stor’, og alle blev hurtigt enige om, at vi nok må holde os til at synge den, når der ikke er svenske tilstede. Vi har naturligvis også sunget ’Den danske sang er en ung, blond pige’, ’Jylland mellem tvende have’ og ’Jeg elsker de grønne lunde’ og gennem sangene drømt os til Danmark og minder derfra. Men vi har også drømt os ud i verden igen med ’Ole sad på en knold og sang’ og sat pris på livet med ’Du kom med alt det der var dig’. Vi har også slået et slag for friheden med ’Man binder os på hånd og mund ’ og sunget lidt sømandsviser og nogle aftensange som fx ’Fred hviler over land og by’, der i kirkens tidlige ungdom blev afspillet fra grammofonen som afslutning på alle arrangementer og åbningsdage. Alle os, som kommer og synger, synger med mange forskellige næb. Fælles for deltagerne og højskolesangens fokus er hver gang glæden. Glæden ved at synge i flok og synge alle de kendte og mindre kendte sange fra højskolesangbogen. Vi mødes igen anden tirsdag i måneden kl. 19:00. Kom og syng med.

 

Dameklubben

 

Vi mødes igen onsdag den 12. september kl. 12, hvor vi spiser en frokost og hygger os i det gode fællesskab. Kom og bidrag med livet, ”gamle” dage eller dagens debat i samfundet. I efterårssæsonen mødes vi desuden onsdag den 10. oktober, 7. november og 5. december. På vores første møde taler vi om sæsonens ønsker. Kom også du, som ikke tidligere har været med.

 

Børnenes Sømandsklub

 

- En klub for alle børnefamilier med dansk tilknytning

Hvem og hvad er børnenes sømandsklub. Vi kender sømandsklubber fra de voksnes verden. Det er et sted, hvor voksne søfolk mødes og leger sammen ved fx at spille bold eller snakke sammen om livet på de syv have. Fælles for alle søfolkene er, at de netop sejler på de syv have eller måske har de gjort det engang. Et andet fællestræk er, at de alle var børn engang. I Børnenes Sømandsklub oplever vi verden sammen, ikke kun til søs, men også til lands og måske endda til vejrs, altså oppe i luften. Børnenes Sømandsklub er en del af Sømandskirkens kulturelle tilbud til børnefamilier med dansk tilknytning i Göteborg. Som i enhver sømandsklub tales der flere sprog blandt deltagerne, men det er nu dansk, som er hovedsproget i klubben og en god anledning til at blive lidt mere bekendt med forfædrenes sprog i Danmark. De fleste aktiviteter retter sig mod en bred aldersgruppe, da børnenes voksne er med i legen. Efterårets aktiviteter indeholder både museumsbesøg d. 15/9, skattejagt og drageflyvning d. 20/10 og danske juledekorationer d. 17/11.

Du kan læse mere om aktiviteterne i forrige Ankerkæde på dkig.se, på kirkens facebookside eller ved at skrive til vores mailingliste på danskkirke@dkig.se

 

Fællesspisningen Mormormad

 

Klassiske danske retter, som vi kender dem fra barndommen, og som de ellers ikke laves længere. Det er menuen, når vi mødes i kirken til fællesskab, samtale og god mad. I efteråret mødes vi torsdag den 27. september og torsdag den 25. oktober. Fællesspisningen begynder kl. 17:30. Voksne giver 50,- for maden, mens børn spiser for 25,-. Fællesspisningen afsluttes med kaffe. Den 15. december er der dansk julemiddag. Der er tilmelding hver gang til kirken på tlf. 072 037 2811 eller danskkirke@dkig.se.

 

Børnesalme/-sang

 

Ifølge en artikel i Politiken d. 23. juli i år viser nyere forskning, at børn får bedre psykisk helbred senere i livet, hvis forældrene har sunget vuggeviser eller andre sange for dem gennem deres barndom. Det afgørende for resultatet skulle ikke være forældrenes sangevner. I stedet skulle det være den særlige kontakt, som opstår mellem barn og voksen til tonerne af forældrenes stemme og sang, og resultatet kan altså have afgørende betydning for dit barn i et samfund præget af travlhed og mobiltelefoner.

 

I artiklen får Folkekirken i Danmark ros for Babysalmesang, hvor forældrene synger salmer for deres børn i kirkerummet. I efteråret begynder Dansk Sømandskirke i Göteborg med sang for børn, men ikke kun for babyer og heller ikke kun med salmesang. Takket være midler fra Danas Legat tilbyder Dansk Kirke forældre, babyer og børn muligheden for at komme og synge med på danske salmer og børnesange.

 

Gennem børnesalme/-sang lærer dine børn danske sangklassikere, sanglege og de smukke melodier til vores kendteste salmer. Der bliver naturligvis også plads til pause, snacks      og fællesskab mellem børnefamilierne. Børnesalme/-sang begynder kl. 14 og slutter efter en time eller halvanden. Børnesalme/-sang vil også blive afholdt i Stockholm, så sig det videre til danske venner i Stockholm. Du finder datoerne i kalenderen og på kirkens facebookside.

 

Arbejdsdag

 

Kirken vedligeholdes af menigheden, og nu er tiden kommet til efterårets arbejdsdag. Vi går i haven, hvor der skal rives blade, beskæres, køres grus og andre vinterklargøringsopgaver. Desuden er der brug for en hånd med efterårsrengøringen indendørs, så der er brug for alle hænder, hjerner og muskler. Arbejdsdagen er lørdag den 29. september kl. 10, og vi bespises naturligvis undervejs. Giv gerne en forhåndstilmelding af hensyn til planlægning og maden, men kom også, hvis muligheden pludselig giver sig.

 

Økumenisk fællesgudstjeneste i Tyska Christinae Kyrkan

 

Den tyske menighed, som er en del af Svenska Kyrkan, er igen værter for de øvrige protestantiske udlandskirker i Göteborg. Den Økumeniske fællesgudstjeneste er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor du kan møde andre expats fra fx de baltiske lande, Finland, England, Tyskland, Island, Norge og naturligvis fra Danmark. Gudstjenesten er præget af de forskellige kirkers traditioner og sprog, men svensk er dog det fælles hovedsprog i gudstjenesten. I år bliver det vores norske søsterkirke, der står for prædikenen, mens forbønnen er skrevet af vores. Efter gudstjenesten, som rummer både fælles nadver og korsang, er der et stort og mangfoldigt kagebord fra alle de deltagende nationaliteter. Kan du bidrage med en kage fra vor hjemegn, så hører sømandspræsten gerne fra dig inden den 14. oktober. Vil du med til Økumenisk fællesgudstjeneste, så mødes vi fra Danmark kl. 10:50 lige uden for hoveddøren eller i tørvejr lige indenfor, hvis det regner. Adressen er Tyska Christinae Kyrkan, Norra Hamngatan 16, 411 14 Göteborg.

 

Ordforklaring

 

Expats: udvandrere

Økumenisk: mellemkirkeligt samarbejde med fokus på ligheder og forskelle mellem kirkerne

 

Adresse:             Thorild Wulffsgatan 8  41319 Göteborg            Telefon: 0720372811

Sømandspræst:  Lars Ulrich Kofoed

E-post:                danskkirke@dkig.se

Plusgiro:             42 02 22-2

Bankgiro:            5682-8726

 

Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg
Dansk Sømandskirke i Göteborg