Medlem i Den danske Kirke i Göteborg

Hvis du vil blive medlem i ”Den danske Kirke i Göteborg”, kan du gøre på følgende måde:

Udskriv indmeldelsesblanketten fra linket herunder. Udfyld blanketten, skriv under og send den til:

Den danske Kirke i Göteborg
Thorild Wulffsgatan 8
413 19 Göteborg

eller til

Villy Böhnke
Björkhemsvägen 5
512 65 Mjöbäck

Du kan også scanne den ind, når du har skrevet under og sende den som vedlagt fil til:

villy@dkig.se eller danskkirke@dkig.se

Link til indmeldelsesblanket klik her

Medlemskontingentet er for øjeblikket 350:- SEK pr. person, men fastsættes af generalforsamlingen én gang om året. Børn under 18 år betaler ikke noget. Indbetalingskort sendes ud én gang om året i september, og man skal have betalt medlemskontingentet senest 31. december for at have stemmeret til generalforsamlingen
året derpå.

 

 

 

 

 

DEN DANSKE KIRKE