Kirken's sommerudflugt den 3 juni 2012 til Hedereds gamle stavkirke og Vänga kvarn

Foto: Karen Böhnke & Erik Redder

039: Musikunderhålning

Villy