Kirken's sommerudflugt den 3 juni 2012 til Hedereds gamle stavkirke og Vänga kvarn

Foto: Karen Böhnke & Erik Redder

009: Interiør fra Hedareds gamle stavkirke

Villy