Adresse:
Thorild Wulffsgatan 8
413 19 Göteborg


Telefon: 031 822309
Mobiltelefon: 0720372811
E-post: danskkirke@dkig.se

Hjemmeside: www.dkig.se